Tin nổi bật

GIỚI THIỆU

        Chiều ngày 24/9/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường Cẩm Đông lần XI, nhiệm kỳ 2019-2024 tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ lần thứ năm để hiệp thương cử vào ủy viên Ủy ban MTTQ và kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Cẩm Đông khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024.
 
       Tại hội nghị, đã hiệp thương bầu ủy viên Ủy ban MTTQ là bà Nguyễn Thu Hà- Chủ tịch Hội khuyến học phường và tiến hành hiệp thương cử bà Phạm Thị Thanh giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Cẩm Đông khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng thời Hội nghị đã sơ kết công tác Mặt trận 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020.
 
Các Đại biểu tham gia biểu quyết


Ông Nguyễn Thái Duy- Phó BT TT Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường báo cáo công tác Mặt trận 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.
 

 
         Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, tạp trung, dân chủ và trách nhiệm cao, Hội nghị Ủy ban MTTQ lần thứ năm, khóa XI nhiệm kỳ 2019-2024 đã hoàn thành tốt chương trình đề ra.
Các tin liên quan: