Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Xác nhận việc trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung
Lĩnh vực: LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY, HÀNG HẢI
Thời gian giải quyết: 3 giờ
Lệ phí: 100.000 nghìn đồng
Nội dung:
File đính kèm: Tải file