Tin nổi bật

Tin hoạt động của UBND

         Thực hiện chỉ đạo của Ban thường vụ Hội khuyến học Thành phố Cẩm Phả về việc "Tổ chức Đại hội Hội khuyến học nhiệm kỳ 2020-2025", được sự nhất trí của Đảng ủy phường Cẩm Đông và sự quan tâm, tạo điều kiện của chính quyền địa phương, chiều ngày 16/9/2020 Hội khuyến học phường Cẩm Đông tổ chức Đại hội Đại biểu Hội khuyến học khóa IV (nhiệm kỳ 2020-2025) nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ kỳ tới, đồng thời biểu dương công nhận Khu dân cư học tập,dòng họ, gia đình học tập phường Cẩm Đông năm 2020.
 
                     Đ/c Nguyễn Thu Hà- PCT UBND phường đọc diễn văn khai mạc


        Đ/c Nguyễn Thái Duy- Phó Bí thư- CT MTTQ đọc báo cáo chính trị và bản kiểm điểm của BCH

Đ/c Trần Đức Màu- PCT Hội khuyến học TP phát biểu 
                                  Đ/c Trần Đức Màu- PCT Hội khuyến học TP phát biểu chỉ đạo tại Đại Hội                
           
             Đ/c Nguyễn Thị Hải- Chi hội Khuyến học khu phố ĐH2 tham luận
  

   
                                                                  Các vị Đại biểu tham dự Đại hội
 
 
Hội Khuyến học phường đã trao tặng giấy khen cho 13 tập thể, 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài.

   Trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài
 
Đại hội đã biểu quyết và thống nhất bầu cử 19 đồng chí vào BCH Hội khuyến học phường Cẩm Đông khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025.
  
               BCH hội Khuyến học phường Cẩm Đông khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025
Các tin liên quan: