Tin nổi bật

Tin hoạt động của các Đoàn thể

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH PHƯỜNG CẨM ĐÔNG TỔ CHỨC RA QUÂN LÀM VỆ SINH MÔI TRƯỜNG VÀ THĂM TẶNG QUÀ CÁC ĐỒNG CHÍ THƯƠNG BINH NHÂN KỶ NIỆM 71 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ 27/7/1947 - 27/7/2018.
Kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh, Liệt Sỹ (27/7/1947 – 27/7/2018).  Ngày 24/7,
Đoàn thanh niên CSHCM Phường Cẩm Đông ra quân làm vệ sinh môi trường,
dọn rác tại Nhà bia ghi danh các Anh Hùng Liệt Sỹ phường Cẩm Đông và
thăm tặng 8 xuất quà cho các đồng chí Thương binh trên địa bàn phường
với số tiền là 3.400.000 đồng.
Đ/c Vũ Thị Vân Anh - Bí thư Đoàn TNCS HCM Phường Cẩm Đông thăm tặng quà 
cho các đồng chí thương binh 

 
Các tin liên quan: