Tin nổi bật

Tin hoạt động của các Đoàn thể

Ngày 10/08/2020 tại trường THPT Cẩm Phả, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Cẩm Đông phối hợp cùng ĐTN các phường Cẩm Thành, Cẩm Bình, Cẩm Tây đã có mặt tại điểm trực để giúp đỡ các bạn thí sinh đo thân nhiệt, rửa tay bằng dung dịch nước sát khuẩn, đảm bảo các nguyên tắc an toàn trong mùa dịch.
Các tin liên quan: