Tin nổi bật

Tin hoạt động của UBND

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ PHƯỜNG CẨM ĐÔNG TỔ CHỨC HỌP BẦU BỔ SUNG CHỨC DANH PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY PHƯỜNG KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2015 - 2020
Ngày 8/11/2018. Ban chấp hành Đảng bộ phường Cẩm Đông tổ chức cuộc họp bầu
bổ sung chức danh phó bí thư Đảng ủy phường Khóa XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Tại cuộc họp đồng chí Nguyễn Thái Duy - Chuyên viên cơ quan tổ chức nội vụ
Thành phố Cẩm Phả đã trúng cử chức danh Phó bí thư Đảng ủy phường Cẩm Đông
với số phiếu đạt 100%.

Các tin liên quan: