Tin nổi bật

Tin hoạt động của UBND

       Chiều ngày 28/4, phường Cẩm Đông tổ chức phát động ra quân thực hiện vệ sinh môi trường chào mừng 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1075 - 30/4/2022) - Chào mừng SEA GAMES 31
        Phong trào nhận được sự hưởng ứng và tham gia của 100% cán bộ, công chức và người lao động trong phường.
        Một số hình ảnh:
 
Các tin liên quan: