Tin nổi bật

Tin hoạt động của UBND

       Chiều ngày 27/9, phường Cẩm Đông tổ chức sơ kết công tác Đảng, Chính quyền năm 2022; Đánh giá kết quả thực hiện các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính theo chỉ đạo của thành phố Cẩm Phả năm 2022 trên địa bàn.

Quang cảnh hội nghị

         Thực hiện chủ đề công tác năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid – 19; giữ vững đà tăng trưởng, thu hút nguồn nhân lực chất lượng, quản lý triển khai có hiệu quả quy hoạch phân khu được duyệt, tập trung GPMB để triển khai thực hiện các dự án động lực trên địa bàn”, với sự quyết tâm trong chỉ đạo, điều hành và sáng tạo, linh hoạt, kịp thời của Đảng ủy, UBND phường cùng với sự vào cuộc đồng bộ, tích cực của cả hệ thống chính trị và nhất là sự đồng tình, hưởng ứng, ủng hộ cao của nhân dân nên kinh tế - xã hội trên địa bàn phường Cẩm Đông đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Ông Vũ Đình Nhân- BT Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường phát biểu tại hội nghị

Bà Đinh Mai Phương - CT MTTQ, Phó BT Đảng ủy phường báo cáo tại hội nghị

          Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được kiểm soát hiệu quả, đặc biệt hoàn thành công tác tiêm chủng cho các đối tượng đủ điều kiện tiêm. Công tác thu ngân sách đạt kết quả tốt, các khoản thu đạt tỷ lệ cao, gần đạt kế hoạch năm với trên 10 tỷ đồng thu ngân sách địa phương được hưởng bằng 110% kế hoạch của phường và thành phố giao. Sự nghiệp văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến rõ nét; Hoạt động thương mại, dịch vụ đảm bảo ổn định,  hàng hóa phong phú, đa dạng đáp ứng nhu cầu của nhân dân ở mức cao. Việc thực hiện các chính sách đối với người, gia đình có công với cách mạng và chính sách xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ. Cuộc bầu cử Trưởng khu phố diễn ra thành công tốt đẹp. Công tác quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo; việc giải quyết đơn thư  khiếu nại tố cáo được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội. 

Đại diện các khu phố phát biểu tại hội nghị

         Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận đi sâu phân tích làm rõ những nguyên nhân còn tồn tại, hạn chế thời gian qua, đề ra các giải pháp để thống nhất triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 3 tháng cuối năm 2022 trong đó tập trung tăng cường tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ năm 2022; tiếp tục phát triển đảng viên mới; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ có chất lượng, hiệu quả; chăm lo xây dựng tổ chức đoàn, hội vững mạnh về mọi mặt; tiếp tục thực hiện tốt chủ đề công tác năm, tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đảm bảo chỉ tiêu thu ngân sách trên địa bàn.

Các tin liên quan: