Tin nổi bật

Tin hoạt động của UBND

            Phường Cẩm Đông tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”  năm 2022 
           
Chi tiết xem tại: https://www.quangninh.gov.vn/donvi/tpcampha/Trang/ChiTietTinTuc.aspx?nid=21018&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&zarsrc=31
            Một số hình ảnh:

Các tin liên quan: