Tin nổi bật

Tin hoạt động của các Đoàn thể

CHÀO MỪNG NGÀY ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC 18/11, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ PHƯỜNG CẦM ĐÔNG LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2020 -2021. ỦY BAN MTTQ VÀ HỘI CỰ CHIẾN BINH PHƯỜNG TỔ CHỨC TRỒNG HOA TUYẾN ĐƯỜNG: MTTQ TRỒNG 30 CHẬU HOA GIẤY VỚI TUYẾN ĐƯỜNG DÀI 300M TẠI KHU NGÔ QUYỀN, TỔNG SỐ KINH PHÍ ĐẦU TƯ TRÊN 15TR ĐỒNG; HỘI CCB TRỒNG HOA TUYẾN ĐƯỜNG HẢI SƠN I VỚI 20 CHẬU HOA CÁC LOẠI TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG DÀI 200M, TỔNG SỐ TIỀN ĐÂU TƯ LÀ 10TR ĐỒNG


Các tin liên quan: