Tin nổi bật

Tin hoạt động của các Đoàn thể

HỘI LHPN - ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH - HỘI Cựu Chiến Binh - Hội Nông dân phường Cẩm Đông. Ra quân làm vệ sinh môi trường hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6/2018
Hội liên hiệp phụ nữ - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Hội Cựu Chiến Binh
– Hội Nông Dân Phường Cẩm Đông. Ra quân hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6/2018.
Có trên 100 Đoàn viên, hội viên tham gia khơi thông cống rãnh, phát quang cỏ dại tại
khu Hải Sơn 1 - Dài 150 m, rộng 10 m. Thu gom 6 tấn rác các loại. Đặc biệt có sự
tham gia động viên của các đồng chí lãnh đạo phường.
Đồng chí: Đậu Phan Phong - Bí thư Đảng ủy phường tham gia khơi thông dòng chảy,
làm vệ sinh môi trường cùng với nhân dân khu phố và các đoàn thể hưởng ứng
ngày môi trường thế giới 05/6/2018

 Các đoàn thể của phường cùng nhân thu gom trên 6 tấn rác thải, khơi thông dòng chảy
đảm bảo vệ sinh môi trường trong khu dân cư