Tin nổi bật

Tin hoạt động của các Đoàn thể

          Từ ngày 11/3/2021 - 14/3/2021, Hội LHPN phường Cẩm Đông đã chỉ đạo, hướng dẫn 10/10 chi hội và tổ chức thành công Hội nghị chi hội nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
 

 
            Chọn chi hội phụ nữ khu phố Đông Hải 2 làm điểm. Tại Hội nghị đã có 8 đồng chí Chi hội trưởng, 10 đồng chí Chi hội phó tái cử và 2 đồng chí Chi hội trưởng bầu mới.

           Hội LHPN phường đã kết hợp tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ hội viên 9 khu phố về Đại hội Đại biểu phụ nữ các cấp và cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Các tin liên quan: