Tin nổi bật

Tin hoạt động của UBND

        Từ ngày 03/4 đến ngày 07/4/2021, phường Cẩm Đông tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri cho 42 người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại các khu phố trên địa bàn phường, trong đó ứng cử HĐND cấp huyện là 04 ứng cử, HĐND cấp xã là 38 ứng cử.
 
        Tối ngày 03/4 tại nhà Văn hoá khu Ngô Quyền - phường Cẩm Đông, UBND - UBMTTQ phường tổ chức HN lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri cho 02 ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, tỷ lệ cử tri tín nhiệm đạt 100%. Cùng thời gian, tại nhà Văn hoá khu Hải Sơn 2 - phường Cẩm Đông, UBND - UBMTTQ phường tổ chức HN lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri cho 04 ứng cử viên, tỷ lệ cử tri tín nhiệm đạt 90%. 
   
Khu Ngô Quyền
Khu Hải Sơn 2
 
        Tối ngày 04/4 tại Nhà văn hoá khu Lán Ga, UBND - UBMTTQ phường tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri cho 02 ứng cử viên, tỷ lệ cử tri tín nhiệm đạt 100%. Cũng trong tối ngày 04/4 tại nhà Văn hoá khu Đông Tiến 1, UBND - UBMTTQ phường Cẩm Đông tổ chức HN lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri cho 09 ứng cử viên, tỷ lệ cử tri tín nhiệm đạt trên 90%.
 

Khu Lán Ga

Khu Đông Tiến 1
 
       Tối ngày 05/4, Tại khu phố Đông Tiến 2 và Đông Hải 1, UBND – UBMTTQ phường tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm cử tri nơi cư trú đối với các ứng cử viên ứng cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Trong đó, tại khu Đông Tiến 2 có đồng chí Nguyễn Mạnh Cường – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố ứng cử Đại biểu HĐND thành phố khóa XXI. Tỉ lệ cử tri tín nhiệm đạt 100%.
 
Cử tri phát biểu nhận xét đối với các ứng cử viên

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại Hội nghị
 
       Tối ngày 06/4 tại nhà Văn hoá khu Đông Hải 2 và khu Hải Sơn 1, UBND - UBMTTQ phường Cẩm Đông tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri cho các ứng cử đại biểu HĐND thành phố, phường Cẩm Đông, Cẩm Thành, xã Cộng Hòa..., tỷ lệ cử tri tín nhiệm đạt 100%
 

Quang cảnh Hội nghị

Các vị cử tri biểu quyết tín nhiệm các ứng viên ứng cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
 
        Tối ngày 07/4, Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri cho các ứng cử đại biểu HĐND các cấp được tổ chức tại khu Diêm Thủy.
 

 
       Tại Hội nghị, cử tri các khu phố đã được nghe tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác của người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; nhận xét đối với những người ứng cử tại nơi cư trú.
 

Đồng chí Đinh Ngọc Chiến - UV BTV Thành ủy, Phó chủ tịch UBND thành phố đại diện đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Cẩm Phả phát biểu tại Hội nghị
 

Cử tri phát biểu nhận xét đối với các ứng cử viênCác vị cử tri biểu quyết tín nhiệm các ứng viên ứng cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

 
        Những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp cư trú tại khu phố đã cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm cũng như những ý kiến nhận xét đối với những đại biểu tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Đồng chí bày tỏ: bản thân và các ứng cử viên được tín nhiệm giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là niềm vinh dự và cũng là trách nhiệm lớn, đây cũng là nguồn động lực để các ứng cử viên tiếp tục không ngừng nỗ lực rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống và làm việc ngày một tốt hơn. Đồng thời xin hứa với cử tri sẽ luôn liên hệ chặt chẽ, gắn bó, lắng nghe ý kiến nhân dân, xứng đáng với sự kỳ vọng của cử tri, hoàn thành tốt trách nhiệm của một người đại biểu HĐND, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

    
 
Các tin liên quan: