Tin nổi bật

Tin hoạt động của UBND

        Chiều ngày 20/4/2021, HĐND phường Cẩm Đông tổ chức kỳ họp thứ 16 HĐND phường khóa IX. Đây là kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021.
 

Quang cảnh Kỳ họp

Các vị đại biểu tham dự Kỳ họp
 
         Trong Kỳ họp, các vị đại biểu HĐND phường khóa IX đã được nghe và nhất trí cao với các báo cáo công tác của các đơn vị trong nhiệm kỳ 2016-2021: Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐND phường nhiệm kỳ 2016-2021, phương hướng nhiệm kỳ 2021-2026; Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm cụ Kinh tế- Xã hội nhiệm kỳ 2016-2021 của UBND phường; Báo cáo kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền nhiệm kỳ 2016-2021 của UBMTTQ; Báo cáo tình hình An ninh Chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nhiệm kỳ 2016-2021 do Công an phường trình bày. 


Đ/c Lê Thị Thu Hiền- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường báo cáo tổng kết hoạt động của HĐND phường nhiệm kỳ 2016-2021, phương hướng nhiệm kỳ 2021-2026

Đ/c Nguyễn Đức Lợi- Phó Chủ tịch UBND phường báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế- xã hội nhiệm kỳ 2016-2021 
 

Đ/c Vũ Thị Vân Anh- Phó CT UBMTTQ, Bí thư ĐTN phường báo cáo kết quả công tác Mặt trận xây dựng chính quyền trong nhiệm kỳ HĐND phường 2016-2021 


Đ/c Đinh Viết Tùng- Trưởng Công an phường báo cáo tình hình An ninh Chính trị, trật tự an toàn xã hội nhiệm kỳ 2016-2021, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026 
 
        Cũng trong kỳ họp, Đ/c Đinh Mai phương- Phó Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch UB MTTQ phường đã phát biểu ý kiến, đồng thời nhấn mạnh các tổ chức, đơn vị từ phường đến các khu phố chuẩn bị tốt các điều kiện cho ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 ( Ngày 23/5/2021).
 

Đ/c Đinh Mai Phương- Phó Bi thư TT Đảng ủy, Chủ tịch UB MTTQ phường phát biểu ý kiến tại Kỳ họp
 
         Kỳ họp đã thông qua Dự thảo Nghị quyết về tổng kết hoạt động của HĐND phường khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 và được 100% đại biểu HĐND phường nhất trí; Khen thưởng cho 03 tập thể và 13 cá nhân có thành tích trong hoạt động HĐND nhiệm kỳ 2016-2021.
 

Khen thưởng các tập thể có thành tích trong hoạt động HĐND nhiệm kỳ 2016-2021

Khen thưởng các cá nhân có thành tích trong hoạt động HĐND nhiệm kỳ 2016-2021
Các tin liên quan: