Tin nổi bật

Tin hoạt động của UBND

          Chiều ngày 25/6/2021, Hội đồng nhân dân phường Cẩm Đông tổ chức Kỳ họp thứ Nhất HĐND phường khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 trong điều kiện thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch Covid 19.
 

       Quang cảnh Kỳ họp
 
      Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn phường Cẩm Đông đã thành công tốt đẹp, với tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 100%. Kết quả đã bầu 21 đại biểu HĐND phường khoá X, đảm bảo cơ cấu, thành phần và chất lượng đại biểu.
       Tại Kỳ họp thứ Nhất, Ủy ban bầu cử phường đã báo cáo kết quả bầu cử Đại biểu HĐND; Báo cáo Kết quả và Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND phường khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; Đồng thời đã trao giấy chứng nhận của Ủy ban bầu cử cho Đại biểu HĐND phường khóa X.
 

Đ/c Lê Thị thu Hiền- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Khóa IX trình bày báo cáo trước đại biểu
 
Các vị Đại biểu HĐND phường nhận Giấy chứng nhận của Ủy ban bầu cử phường khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
    
      Cũng trong kỳ họp, HĐND đã thông qua các tờ trình giới thiệu nhân sự và tiến hành bầu cử các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND phường khóa X; Trưởng ban, Phó Trưởng ban các Ban Pháp chế, Kinh tế- Xã hội và quyết định số lượng Ủy viên các Ban HĐND phường khóa X; Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND và Ủy viên UBND phường khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 và được các đại biểu HĐND phường tín nhiệm bầu với tỷ lệ 100% đồng ý.
 

Các vị đại biểu bỏ phiếu bầu cử các chức vụ

100% Đại biểu nhất trí thông qua danh sách ứng cử viên ứng cử các chức vụ
 
        Theo đó, Đồng chí Lê Thị Thu Hiền- Phó BT Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường khóa IX tái cử chức danh Chủ tịch HĐND phường khóa X; Đồng chí Vũ ĐÌnh Nhân- Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch UBND phường khóa IX tái cử chức danh Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2021-2026; Đồng chí Dương Thị Hiền- Công chức Văn hóa- Xã hội trúng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND phường khóa X. Các Đồng chí Phó Chủ tịch UBND phường khóa X tái cử với số phiếu tín nhiệm 100%.


Đ/c Vũ Đình Nhân- Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường khóa IX tái cử chức danh Chủ tịch UBND nhiệm kỳ 2021-2026 phát biểu nhận nhiệm vụ tại Kỳ họp

 

Đ/c Đinh Mai Phương- Phó Bí thư TT Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQ phường Báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND phường Cẩm Đông khóa X 
 
        HĐND phường đã được nghe Báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND phường khóa X của UB MTTQ phường; Đồng thời thảo luận và thông qua Tờ trình về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ; Tờ trình về Điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2021; Tờ trình Điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2021 do HĐND và UBND phường trình bày.
 
Các tin liên quan: