Tin nổi bật

Tin hoạt động của UBND

LÃNH ĐẠO PHƯỜNG CẨM ĐÔNG THĂM TẶNG QUÀ CÁC GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH TIÊU BIỂU NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI NĂM 2019
Ngày 22/01/2019. Các đồng chí lãnh đạo phường Cẩm Đông đến thăm tặng 02 xuất quà
cho gia đình bác Ngô Minh Thuân – Khu Đông Tiến 2; Gia đình bác Lại Ngọc Niếp – Khu Hải Sơn 1
là gia đình chính sách tiêu biểu nhân dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

 
Các tin liên quan: