Tin nổi bật

Tin hoạt động của UBND

LÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ THĂM TẶNG QUÀ CHO GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG CẨM ĐÔNG NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI NĂM 2019
Ngày 28/01/2019.  Đồng chí Đinh Ngọc Chiến  - Phó chủ tịch UBND Thành phố Cẩm Phả
đã đến thăm tặng quà cho Ông Nguyễn Quang Văn  -  Bệnh binh suy giảm khả năng lao
động từ  81 –  90% nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.
 
Các tin liên quan: