Tin nổi bật

Tin hoạt động của các Đoàn thể

LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU 55, 50, 45, 40, 30 NĂM TUỔI ĐẢNG
Ngày 24/5/2019. Đảng bộ phường Cẩm Đông tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu 55, 50, 45, 40, 30 năm
tuổi đảng đợt 19/5.


Các tin liên quan: