Tin nổi bật

Tin hoạt động của UBND

         Sáng nay ngày 22/9, Lực lượng Dân quân phường Cẩm Đông đang tham gia thực hành các động tác PCCC để chuẩn bị tham gia Hội thao cấp Thành phố
 
Các tin liên quan: