Tin nổi bật

TIN TỨC - SỰ KIỆN

         Khu phố Đông Tiến 1 - khu phố đầu tiên của phường Cẩm Đông tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư với nhiều nội dung mới: lấy ý kiến Nhân dân bổ sung quy ước, hương ước các quy định về phòng chống dịch COVID-19 phù hợp với phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; ra mắt Tổ liên gia tự quản phòng chống dịch.
 

 
Các tin liên quan: