Tin nổi bật

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

          Công văn số 2362/ UBND-QLĐT ngày 13/6/2022 của UBND thành phố Cẩm Phả V/v Phát động hưởng ứng giải thưởng Báo chí tuyên truyền về ATGT năm 2022:

      
         Kế hoạch số 204/KH-UBATGTQG ngày 19/5/2022 của Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia: