Tin nổi bật

Tin hoạt động của UBND

PHƯỜNG CẨM ĐÔNG TỔ CHỨC THĂM, TẶNG QUÀ VÀ TRAO GIẤY CHỨNG NHẬN NUÔI CON NUÔI CHO BÀ HOÀNG THỊ HIỂN - TỔ 67 KHU DIÊM THỦY
Lãnh đạo phường Cẩm Đông và lãnh đạo khu phố Diêm Thủy đến thăm, tặng quà và trao giấy chứng nhận
nuôi con nuôi cho Bà Hoàng Thị Hiển - Tổ 67 - Khu Diêm Thủy - Phường Cẩm Đông.

 
Các tin liên quan: