Tin nổi bật

Văn bản chỉ đạo của Thành phố

        Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhằm hạn chế việc tiếp xúc nơi đông người, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, Trung tâm Hành chính công, Ủy ban nhân dân các phường, xã tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tổ chức và cá nhân trên địa bàn sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

         Hiện nay, tỉnh Quảng Ninh cung cấp dịch vụ Công trực tuyến tại địa chỉ: http://dichvucong.quangninh.gov.vn; Đồng thời cung cấp trên ứng dụng Smart Quảng Ninh (gửi kèm theo hướng dẫn cài đặt Smart Quảng Ninh).
         Người dân truy cập vào địa chỉ
http://dichvucong.quangninh.gov.vn hoặc vào ứng dụng Smart Quảng Ninh mục "Dịch vụ công" chọn Đăng nhập (đối với người đã có tài khoản) hoặc Đăng ký (chỉ cần nhớ Số CMTND/TCCCD và ngày tháng cấp) để thực hiện thủ tục.
        - Tổng đài Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh: 1900.558.826
        - Hotline Trung tâm hành chính công Thành phố Cẩm Phả: 02033.502.900

 
Hướng dẫn cài đặt ứng dụng Smart Quảng Ninh: