Tin nổi bật

Tin hoạt động của UBND

THÀNH PHỐ CẨM PHẢ TỔ CHỨC TRAO TẶNG QUÀ CHO CÁC HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG CẨM ĐÔNG NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI NĂM 2019
 
Các tin liên quan: