Tin nổi bật

Tin hoạt động của UBND

         Trong 4 ngày từ 09/10 đến 12/10/2021, phường Cẩm Đông- Cẩm Tây đã hoàn thành công việc tiêm Vaccine mũi 2 phòng Covid-19 tại điểm tiêm ở Nhà thi đấu Công ty than Thống Nhất, đảm bảo an toàn!
 
Các tin liên quan: