Tin nổi bật

Tin hoạt động của các Đoàn thể

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH PHƯỜNG CẨM ĐÔNG TỔ CHỨC RA QUÂN LÀM VỆ SINH MÔI TRƯỜNG VÀ THĂM TẶNG QUÀ CÁC ĐỒNG CHÍ THƯƠNG BINH NHÂN KỶ NIỆM 71 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ 27/7/1947 - 27/7/2018.
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH PHƯỜNG CẨM ĐÔNG TỔ CHỨC RA QUÂN LÀM VỆ SINH MÔI TRƯỜNG VÀ THĂM TẶNG QUÀ CÁC ĐỒNG CHÍ THƯƠNG BINH NHÂN KỶ NIỆM 71 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ 27/7/1947 - 27/7/2018.
HỘI LHPN PHƯỜNG CẨM ĐÔNG PHỐI HỢP VỚI BAN NỮ CÔNG CÔNG TY THAN HẠ LONG TẶNG QUÀ NHÂN KỶ NIỆM 71 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ 27/7/1947 - 27/7/2018
HỘI LHPN PHƯỜNG CẨM ĐÔNG PHỐI HỢP VỚI BAN NỮ CÔNG CÔNG TY THAN HẠ LONG TẶNG QUÀ NHÂN KỶ NIỆM 71 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ 27/7/1947 - 27/7/2018
BỘ PHẬN PHỐI HỢP CHUNG PHƯỜNG CẨM ĐÔNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRUYÊN TRUYỀN VỀ DỰ THẢO LUẬT ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH - KINH TẾ ĐẶC BIỆT; LUẬT AN NINH MẠNG; TUYỀN TRUYỀN VỀ PHÒNG CHỐNG MA TÚY VÀ AN TOÀN GIAO THÔNG
BỘ PHẬN PHỐI HỢP CHUNG PHƯỜNG CẨM ĐÔNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRUYÊN TRUYỀN VỀ DỰ THẢO LUẬT ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH - KINH TẾ ĐẶC BIỆT; LUẬT AN NINH MẠNG; TUYỀN TRUYỀN VỀ PHÒNG CHỐNG MA TÚY VÀ AN TOÀN GIAO THÔNG
Ban chỉ đạo hoạt đồng hè phường Cẩm Đông tổ chức phát động tháng hành động vì trẻ em và khai mạc hoạt động hè năm 2018.
Ban chỉ đạo hoạt đồng hè phường Cẩm Đông tổ chức phát động tháng hành động vì trẻ em và khai mạc hoạt động hè năm 2018.
HỘI LHPN - ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH - HỘI Cựu Chiến Binh - Hội Nông dân phường Cẩm Đông. Ra quân làm vệ sinh môi trường hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6/2018
HỘI LHPN - ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH - HỘI Cựu Chiến Binh - Hội Nông dân phường Cẩm Đông. Ra quân làm vệ sinh môi trường hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6/2018
Trang: 1 | 2 | 3 | 4 | 5  |