Tin nổi bật

Tin hoạt động của UBND

làm đường bê tông dự án khu xen cư
làm đường bê tông khu xem cư đông tiến 1
CỤM CẨM ĐÔNG, CẨM BÌNH, CẨM TÂY TỔ CHỨC HƯỞNG ỨNG NGÀY CHẠY OLIMPIC VÌ SỨC KHỎE TOÀN DÂN NĂM 2019
CỤM CẨM ĐÔNG, CẨM BÌNH, CẨM TÂY TỔ CHỨC HƯỞNG ỨNG NGÀY CHẠY OLIMPIC VÌ SỨC KHỎE TOÀN DÂN NĂM 2019
LÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ THĂM TẶNG QUÀ CHO GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG CẨM ĐÔNG NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI NĂM 2019
LÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ THĂM TẶNG QUÀ CHO GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG CẨM ĐÔNG NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI NĂM 2019
UBND - HỘI CTĐ PHƯỜNG CẨM ĐÔNG PHỐI HỢP CÙNG CÂU LẠC BỘ TÂM BẰNG HỮU TRAO TẶNG QUÀ NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI NĂM 2019
UBND - HỘI CTĐ PHƯỜNG CẨM ĐÔNG PHỐI HỢP CÙNG CÂU LẠC BỘ TÂM BẰNG HỮU TRAO TẶNG QUÀ NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI NĂM 2019
THÀNH PHỐ CẨM PHẢ TỔ CHỨC TRAO TẶNG QUÀ CHO CÁC HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG CẨM ĐÔNG NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI NĂM 2019
THÀNH PHỐ CẨM PHẢ TỔ CHỨC TRAO TẶNG QUÀ CHO CÁC HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG CẨM ĐÔNG NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI NĂM 2019
LÃNH ĐẠO PHƯỜNG CẨM ĐÔNG THĂM TẶNG QUÀ CÁC GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH TIÊU BIỂU NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI NĂM 2019
LÃNH ĐẠO PHƯỜNG CẨM ĐÔNG THĂM TẶNG QUÀ CÁC GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH TIÊU BIỂU NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI NĂM 2019
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG CẨM ĐÔNG TỔ CHỨC GẶP MẶT CÁC ĐỒNG CHÍ NGUYÊN LÃNH ĐẠO PHƯỜNG QUA CÁC THỜI KỲ
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG CẨM ĐÔNG TỔ CHỨC GẶP MẶT CÁC ĐỒNG CHÍ NGUYÊN LÃNH ĐẠO PHƯỜNG QUA CÁC THỜI KỲ
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ PHƯỜNG CẨM ĐÔNG TỔ CHỨC HỌP BẦU BỔ SUNG CHỨC DANH PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY PHƯỜNG KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2015 - 2020
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ PHƯỜNG CẨM ĐÔNG TỔ CHỨC HỌP BẦU BỔ SUNG CHỨC DANH PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY PHƯỜNG KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2015 - 2020
Trang: 1 | 2 | 3 | 4 | 5  |  6 | 7 | 8 |