Tin nổi bật

Tin hoạt động của UBND

PHƯỜNG CẨM ĐÔNG TIẾP TỤC RA QUÂN TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH LẬP LẠI TRẬT TỰ ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG
PHƯỜNG CẨM ĐÔNG TIẾP TỤC RA QUÂN TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH LẬP LẠI TRẬT TỰ ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG
CHI HỘI DOANH NGHIỆP PHƯỜNG CẨM ĐÔNG TỔ CHỨC GẶP MẶT KỶ NIỆM 14 NĂM NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM 13/10/2018
CHI HỘI DOANH NGHIỆP PHƯỜNG CẨM ĐÔNG TỔ CHỨC GẶP MẶT KỶ NIỆM 14 NĂM NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM 13/10/2018
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ PHƯỜNG CẨM ĐÔNG TỔ CHỨC HỌP BẦU BỔ SUNG CHỨC DANH BÍ THƯ ĐẢNG ỦY PHƯỜNG KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2015 - 2020.
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ PHƯỜNG CẨM ĐÔNG TỔ CHỨC HỌP BẦU BỔ SUNG CHỨC DANH BÍ THƯ ĐẢNG ỦY PHƯỜNG KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2015 - 2020.
ĐOÀN THANH NIÊN PHƯỜNG CẨM ĐÔNG RA QUÂN LÀM VỆ SINH MÔI TRƯỜNG CHÀO MỪNG KỶ NIỆM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG 8 VÀ QUỐC KHÁNH 2/9.
ĐOÀN THANH NIÊN PHƯỜNG CẨM ĐÔNG RA QUÂN LÀM VỆ SINH MÔI TRƯỜNG CHÀO MỪNG KỶ NIỆM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG 8 VÀ QUỐC KHÁNH 2/9.
PHƯỜNG CẨM ĐÔNG TỔ CHỨC NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945 - 19/8/2018) VÀ QUỐC KHÀNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2018)
PHƯỜNG CẨM ĐÔNG TỔ CHỨC NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945 - 19/8/2018) VÀ QUỐC KHÀNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2018)
KỲ HỌP THỨ TÁM - HĐND PHƯỜNG CẨM ĐÔNG KHÓA IX
KỲ HỌP THỨ TÁM - HĐND PHƯỜNG CẨM ĐÔNG KHÓA IX
PHƯỜNG CẨM ĐÔNG TỔ CHỨC LỄ DÂNG HƯƠNG, THẮP NẾN TRI ÂN TƯỞNG NIỆM CÁC ANH HÙNG LIỆT SỸ VÀ KỶ NIỆM 71 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH, LIỆT SỸ 27/7/1947 - 27/7/2018.
PHƯỜNG CẨM ĐÔNG TỔ CHỨC LỄ DÂNG HƯƠNG, THẮP NẾN TRI ÂN TƯỞNG NIỆM CÁC ANH HÙNG LIỆT SỸ VÀ KỶ NIỆM 71 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH, LIỆT SỸ 27/7/1947 - 27/7/2018.
CỤM ĐVAT - ĐBAT PHƯỜNG CẨM ĐÔNG TỔ CHỨC SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM; TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018
CỤM ĐVAT - ĐBAT PHƯỜNG CẨM ĐÔNG TỔ CHỨC SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM; TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018
Trang: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  |  7 | 8 |