Tin nổi bật

Tin hoạt động của các Đoàn thể

        Đoàn thanh niên phường Cẩm Đông ra quân triển khai việc tuyên truyền, hỗ trợ người dân cài đặt App VNeID và kích hoạt định danh điện tử.

       Đoàn Thanh niên phối hợp với Công an phường Cẩm Đông triển khai thành lập các điểm hỗ trợ người dân cài đặt App VNeID và kích hoạt tài khoản định danh điện tử tại 09 khu phố, chợ Cẩm Đông, trụ sở Công an phường.

      LỊCH HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ CÀI ĐẶT APP VNeID VÀ KÍCH HOẠT TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ:
 
       * Địa điểm: Tại Nhà văn hoá các khu phố.
       * Thời gian: Từ 19h30’ - 21h30’ , cụ thể:
          - Các ngày 26, 27, 28/11/2022: gồm Các khu Lán Ga, Ngô Quyền và Đông Hải 1;
          - Các ngày 29, 30/11 - Ngày 01/12/2022: gồm Các khu Đông Hải 2, Đông Tiến 1 và Đông Tiến 2;
          - Các ngày 02, 03, 04/12/2022: gồm Các khu Hải Sơn 1, Hải Sơn 2 và Diêm Thuỷ.
 
        Một số hình ảnh:
 
 
Các tin liên quan: