Tin nổi bật

Thủ tục hành chính

Lĩnh vực:
Đơn vị giải quyết:
Nội dung cần tìm:
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Thời gian giải quyết tối đa (ngày) Phí/Lệ phí (VNĐ)
1 Thủ tục Hủy bỏ Quyết định cấm tiếp xúc Lĩnh vực Gia đình 12 giờ Chưa quy định
2 Thủ tục Cẩm tiếp xúc theo Quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã Lĩnh vực Gia đình 12 giờ Chưa quy định
3 Thủ tục thực hiện giải trình LĨNH VỰC THANH TRA 15 ngày Không
4 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình LĨNH VỰC THANH TRA 05 ngày Không
5 Thủ tục xác minh tài sản thu nhập LĨNH VỰC THANH TRA 115 ngày Không
6 Thủ tục thực hiện kê khai tài sản, thu nhập LĨNH VỰC THANH TRA Không Không
7 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi LĨNH VỰC HỘ TỊCH 15 ngày Lệ phí đăng ký khai sinh (trường hợp đăng ký quá hạn): 5000 đ/trường hợp; Lệ phí đăng ký cư trú: 2000đ - 5000đ tùy khu vực
8 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi LĨNH VỰC HỘ TỊCH 15 ngày - Lệ phí đăng ký khai sinh (trường hợp đăng ký quá hạn): 5000 đ/trường hợp; Lệ phí đăng ký cư trú: 2000đ - 5000đ tùy khu vực
9 Xác nhận thông tin hộ tịch LĨNH VỰC HỘ TỊCH 10 ngày 8.000
10 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC 99 ngày Không
11 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc LĨNH VỰC CHỨNG THỰC 01 ngày Không
12 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch LĨNH VỰC CHỨNG THỰC 01 ngày 25.000đ/ hợp đồng, giao dịch
13 Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI 03 ngày Không
14 Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 05 ngày Không
15 Thủ tục công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo định kỳ hằng năm LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI 15 ngày Không
16 Thủ tục công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo thường xuyên hằng năm LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI 15 ngày Không
17 Thủ tục công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên hằng năm LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI 15 ngày Không
18 Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng LĨNH VỰC THƯ VIỆN 10 ngày Không
19 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng LĨNH VỰC THƯ VIỆN 10 ngày Không
20 Trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối với trường hợp tai nạn suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên) cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã chưa tham gia bảo hiểm xã hội LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI
Trang: