Tin nổi bật

Tin hoạt động của các Đoàn thể

BỘ PHẬN PHỐI HỢP CHUNG PHƯỜNG CẨM ĐÔNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRUYÊN TRUYỀN VỀ DỰ THẢO LUẬT ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH - KINH TẾ ĐẶC BIỆT; LUẬT AN NINH MẠNG; TUYỀN TRUYỀN VỀ PHÒNG CHỐNG MA TÚY VÀ AN TOÀN GIAO THÔNG
Sáng ngày 5/7/2018. Bộ phận phố hợp chung phường Cẩm Đông tổ chức hội nghị
tuyên truyền dự thảo Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, Luật an ninh mạng,
tuyên truyền về tệ nạn xã hội và an toàn giao thông.

Đ/c: Đậu Phan Phong - Bí thư Đảng ủy phường Cẩm Đông 
Tuyên truyền về dự thảo Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt
Luật an ninh mạng

 
Hội nghị thu hút hơn 300 đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia. 
Đối với việc thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (đặc khu), đây là chủ trương lớn của Đảng
đã được thông qua tại nhiều kỳ đại hội nhằm xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch,
lành mạnh; áp dụng khoa học công nghệ cao, khuyến khích đầu tư tư nhân; quản lý hiện đại, khoa học;
cắt giảm thuế phù hợp để đủ sức cạnh tranh với khu vực và quốc tế; góp phần xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc. Quốc hội cũng đã điều chỉnh thời gian thông qua dự án luật nhằm nghiên cứu, tiếp thu tối đa
các ý kiến xác đáng của các vị đại biểu Quốc hội, các cán bộ lão thành, chuyên gia, nhà khoa học và
các tầng lớp nhân dân, góp phần hoàn thiện dự thảo luật, bảo đảm việc thúc đẩy phát triểnkinh tế,
giữ vững quốc phòng - an ninh và bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Hội nghi thu hút hơn 300 đoàn viên, hội viên và nhân dân  tham gia
 

Đc: Thiếu tá - Nguyễn Thị Thanh Hảo - Phó đội trưởng đội phong trào công an Thành phố Cẩm Phả
Tuyên  truyền về công tác phòng, chống TNXH - An toàn giao thông

 

Các tin liên quan: