Tin nổi bật

Tin hoạt động của các Đoàn thể

BỘ PHẬN PHỐI HỢP CHUNG RA QUÂN TỔNG VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NHÂN NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI 5/6
Ngày 02/6/2019. Bộ phận phối hợp chung phường Cẩm Đông tổng vệ sinh môi trường.
Hưởng ứng ngày môi trường Thế giới ngày 5/6/ 2019

Các tin liên quan: