Tin nổi bật

TIN TỨC - SỰ KIỆN

        Chiều ngày 14/12, phường Cẩm Đông tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, chính quyền năm 2022 - Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.


Quang cảnh Hội nghị

            Tham dự hội nghị có các Lãnh đạo Thành phố; các Lãnh đạo, ban ngành đoàn thể phường và các tập thể, cá nhân tiêu biểu đại diện các Chi bộ trên địa bàn phường.


Các đại biểu tham dự Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Như Ngọc - Chánh văn phòng Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

          Năm 2022, BCH Đảng bộ phường Cẩm Đông đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo phương châm “3 trước”, “4 tại chỗ”, giữ vững địa bàn “An toàn - Ổn định - Phát triển” trong trạng thái bình thường mới. Hệ thống chính trị luôn đoàn kết, thống nhất; phương thức hoạt động, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên tiếp tục được đổi mới, sáng tạo. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 119,25% kế hoạch Thành phố giao. Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được quan tâm, chỉ đạo. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được tăng cường. Công tác an sinh xã hội, giáo dục và đào tạo, y tế tiếp tục được quan tâm chăm lo. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, hoàn thành chương trình diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ.

Đồng chí Đinh Mai Phương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQ phường báo cáo công tác Đảng, Chính quyền tại hội nghị

       Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị được chú trọng, trọng tâm là nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; đồng bộ các biện pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 25/11/2021 của BCH Đảng bộ Tỉnh; Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 16/12/2021 của BCH Đảng bộ Thành phố; Nghị quyết số 36-NQ/ĐU ngày 22/12/2021 của BCH Đảng bộ phường về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Chỉ đạo, tổ chức thành công công tác bầu cử trưởng khu phố và Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Chỉ đạo Đoàn Thanh niên và Hội CBB phường tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2022-2027.

  

Các đại điểu phát biểu tham luận

        Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Như Ngọc -Ủy viên BTV Thành ủy, Chánh văn phòng Thành uỷ đề nghị phường Cẩm Đông bám sát Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 02/12/2022 của BCH Đảng bộ thành phố về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai Nghị quyết đảm bảo hiệu quả, sát tình hình thực tế của địa phương, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ người, rõ việc. Đồng thời xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của địa phương nhằm triển khai hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao năm 2023.

Chi hội Doanh nghiệp phường tặng hoa chúc mừng Hội nghị

         Nhân dịp này, Đảng uỷ, UBND phường đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng, chính quyền năm 2022. 

       Đảng uỷ phường đã khen thưởng 03 tập thể và 77 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. UBND phường khen thưởng 22 tập thể và 35 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022.

Đồng chí Vũ Đình Nhân - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường phát động thi đua

Ký giao ước thi đua

Các tin liên quan: