Tin nổi bật

Tin hoạt động của các Đoàn thể

         Ngày 18/11, Hội LHPN phường Cẩm Đông tổ chức hội nghị tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 18/10/2021 của Tỉnh ủy Quảng Ninh về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai chiến lược tổng thể thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và ổn định kinh tế - xã hội, giữ vững đà tăng trưởng 2 con số trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”.
 
Các tiết mục văn nghệ chào mừng
 
       Tại hội nghị, cán bộ, hội viên Hội phụ nữ phường Cẩm Đông đã được đ/c Phạm Mai Hương - Thành uỷ viên, Chủ tịch Hội LHPN Thành phố truyền đạt những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 18/10/2021 của Tỉnh ủy Quảng Ninh trong đó tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ phát huy vai trò là trung tâm, là chủ thể trong phòng chống dịch; nâng cao ý thức tuân thủ nguyên tắc 5K; thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID – 19, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của địa phương, thành phố Cẩm Phả và tỉnh Quảng Ninh.
 

Đ/c Phạm Mai Hương - Thành uỷ viên, Chủ tịch Hội LHPN Thành phố truyền đạt những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 18/10/2021 của Tỉnh ủy Quảng Ninh
 
        Đồng thời được cán bộ đại diện Trung tâm y tế thành phố Cẩm Phả hướng dẫn sử dụng Kit Test nhanh COVID – 19 tại gia đình.
 
Các tin liên quan: