Tin nổi bật

TIN TỨC - SỰ KIỆN

        Sáng ngày 27/3, Ban thường vụ Đảng ủy phường Cẩm Đông triển khai Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, quán triệt, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại điểm cầu phường. Hội nghị được diễn ra trong hai ngày 27/3 và 28/3.


Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu phường Cẩm Đông
 
        Tham dự Hội nghị có Đ/c Vũ Đình Nhân- Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường; Các Đ/c Uỷ viên BTV, BCH Đảng bộ phường; Các Đ/c Chủ tịch, Phó Chủ tịch UB MTTQ; Trưởng, phó các Đoàn thể chính trị- xã hội phường; Các Đ/c Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên, Đảng viên tại các Chi bộ trực thuộc, Lãnh đạo các khu phố trên địa bàn cùng toàn thể Cán bộ, Đảng viên trong cơ quan phường Cẩm Đông.
 

Các vị đại biểu tham gia Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Phường Cẩm Đông


         Tại Hội nghị, các vị đại biểu sẽ được quán triệt 5 chuyên đề với những nội dung tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam. Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.
 

 
         Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.
Các tin liên quan: