Tin nổi bật

TIN TỨC - SỰ KIỆN

      Chiều 27/7, đồng chí Nguyễn Thị Kim Phượng - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đi kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng một số dự án trên địa bàn phường Cẩm Đông.
 
 
      Chi tiết xem tại: https://www.quangninh.gov.vn/donvi/tpcampha/Trang/ChiTietTinTuc.aspx?nid=20905
 
 
Các tin liên quan: