Tin nổi bật

Tin hoạt động của UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG CẨM ĐÔNG TỔ CHỨC GẶP MẶT CÁC ĐỒNG CHÍ NGUYÊN LÃNH ĐẠO PHƯỜNG QUA CÁC THỜI KỲ
Ngày 18/01/2019. Phường Cẩm Đông tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo phường qua các thời kỳ.
Đồng chí Bùi Đình Dậu - Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường báo cáo kết quả hoạt động
của cấp ủy chính quyền phường trong những năm vừa qua và đã được nghe ý kiến phát biểu của các đồng chí
nguyên lãnh đạo phường, các đồng chí mong muốn phường Cẩm Đông tiếp tục phát huy những thành quả đã 
đạt được để xây dựng phường Cẩm Đông ngày càng phát triển. 
Các tin liên quan: