Tin nổi bật

Thông báo

Nghị quyết 48- Công bố danh sách những người trúng cử Đại biểu HĐND phường Cẩm Đông

          Nghị quyết số 48/ NQ-UBBC ngày 29/5/2021 Vv Công bố kết quả và danh sách những người trúng cử Đại biểu HĐND phường Cẩm Đông khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026:
 
https://drive.google.com/file/d/1uDrN4BbIQdGBAceJVGaXTgqdIL1q-j89/view?usp=sharing