Tin nổi bật

Thông báo

Thông báo V/v công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Cẩm Phả

- Quyết định của UBND tỉnh Quảng Ninh:- Thông báo của UBND thành phố Cẩm Phả:
 
 

 
- Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Cẩm Phả: