Tin nổi bật

Tin hoạt động của các Đoàn thể

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh- Hội LHPN- Hội Cựu chiến binh- Hội Nông dân phường Cẩm Đông triển khai việc tuyên truyền tại các khu chợ và từng hộ gia đình trên địa bàn phường, hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng Bluezone- Khẩu trang điện tử.
Các tin liên quan: